Kontaktní spojení:

Pavel DREŠER
mail: paja.dreser@seznam.cz
tel.: +420 603 263 653